Cronicarescu

Tag

Pinalti

Giga TV si-a inceput emisia

Anuntata pentru 24 ianuarie, aparitia televiziunii Giga in grilele RCS & RDS si Dolce s-a produs cu o zi mai devreme. Postul sustinut de Gheorghe Stefan, cunoscut publicului pentru porecla Pinalti,

© 2018 Cronicarescu — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑